TopSolid Mold

Logo PawForm

PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE FORM WTRYSKOWYCH – TOPSOLID MOLD
- aby osiągnąć dużą wydajność w projektowaniu form wtryskowych, oprogramowanie CAD musi zapewniać dużą automatyzację dla typowych operacji projektowych. Ponadto, system musi zawierać zaawansowane funkcje modelowania CAD oraz musi być parametryczny i asocjatywny. TopSolid Mold spełnia wszystkie te oczekiwania, dzięki czemu jest jednym z wiodących programów na arenie międzynarodowej.

TopSolid MOLD automatyzuje: analizę technologiczności wypraski, a następnie wyznaczanie linii podziału, powierzchni podziału oraz generowania wstawek formujących. Program zawiera także funkcje wymiarowania i specyficznego widoku formy. Pozawala na generowanie listy części z filtrowaniem wg. zadanego kryterium oraz automatyczną klasyfikację komponentów i części (tj. jak płyty, suwaki, kolumny, śruby). TopSolid MOLD to także pełny zintegrowany system PDM dedykowany dla zarządzania tego typu konstrukcjami i obiegiem dokumentacji.

To, co wyróżnia system TopSolid MOLD, to przede wszystkim:
• asocjatywność projektów (szybki odczyt, zmiana i naprawa danych w 3D),
• inteligentne standardowe komponenty 3D (śruby, kołki skośne, itp.),
• narzędzia do analizy części z tworzyw sztucznych i wybrania odpowiedniej strategii formowania,
• analiza pochyleń, podcięć oraz grubości ścianek,
• zaawansowane narzędzia podziału geometrii (linia podziału, powierzchnia podziału),
• inteligentne narzędzia do wydzielenia wstawek z elementów formujących oraz przygotowania wszystkich wymaganych ruchomych elementów dla rozformowania części, w tym tworzenie wstawek, suwaków, wypychaczy kształtowych,
• dostępność bibliotek standardowych zestawów płyt HASCO, Meusburger, Futuba, Misumi, Rabourdin,
• użycie i adaptacja standardowych zestawów płyt do własnych potrzeb,
• dedykowane cechy tworzenia dokumentacji 2D,
• konstrukcja elektrod przy użyciu TopSolid 'Electrode,
• całkowita integracja z TopSolid'Cam&Wire,
• możliwość pracy jednoczesnej nad projektem.

TopSolid Split

Moduł, który pozwala na podstawie części lub zespołu wykonać podział na elementy formujące. Moduł oferuje szybką analizę pochyleń oraz podcięć formowanego detalu. Intuicyjny i czytelny interfejs pozwala na łatwe i szybkie utworzenie krzywej podziału oraz powierzchni podziału. Biblioteka przygotówek oraz użycie własnych modeli ułatwiają tworzenie kształtów formujących.
WIĘCEJ...

TopSolid Mold

Moduł, który na podstawie istniejących elementów formujących pozwala stworzyć kompletną formę. Pozwala na łatwe projektowanie form jedno i wielokrotnych. Wyspecjalizowane polecenia pozwalają na łatwe i intuicyjne tworzenie obwodów chłodzenia, kanałów dolotowych. Dostępny jest bogaty wybór inteligentnych komponentów standardowych. Dodatkowo, system zarządzania elementami formy pozwala na łatwe definiowanie elementów ruchomych.
WIĘCEJ...

TopSolid Biblioteki

Biblioteka korpusów form pozwala na wybór producenta (Meusburger, DME, Hasco ...), a następnie typu korpusu. W ramach wybranego zestawu możliwa jest dowolna edycja oraz dodawanie usuwanie elementów. Na podstawie wybranych zestawów, tworzenie własnych korpusów do wielokrotnego wykorzystania nie będzie stanowiło już żadnego problemu. Ponadto, pracę zdecydowanie ułatwia automatyczny wykaz elementów korpusów.
WIĘCEJ...

TopSolid Electrode

Moduł, który jest naturalnym i logicznym przedłużeniem TopSolidMold.
Inteligentny kreator pozwala na szybkie i efektywne tworzenie elektrod, dobór typu elektrody, pomoc w wyborze obszaru roboczego oraz zarządzanie wielkością szczeliny.
Dodatkowym ułatwieniem jest biblioteka standardowych komponentów (Erowa, System 3R).
WIĘCEJ...